PL EN


2019 | 1 | 340 | 163-179
Article title

The Spatial Diversity of the Social Housing Stock in the Voivodship Capital Cities of Poland

Content
Title variants
PL
Przestrzenne zróżnicowanie zasobu mieszkań socjalnych w miastach wojewódzkich w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Polskie gminy mają obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób, które samodzielnie nie mogą tego zrobić ze względu na sytuację materialną czy osobistą. Służą do tego mieszkania socjalne. W 2009 roku udział mieszkań socjalnych w zasobie komunalnym w takich miastach jak Wrocław, Łódź i Kraków był na bardzo niskim poziomie (Łódź i Wrocław poniżej 3%, Kraków około 4%). W 2016 roku sytuacja zmieniła się – niektóre miasta znacząco powiększyły udział zasobu socjalnego. Kraków ma obecnie około 20% mieszkań socjalnych w zasobie komunalnym, ale we Wrocławiu czy Łodzi ten udział pozostał na niskim poziomie (4%). Autorzy postanowili zbadać, czy zaobserwowane zmiany prowadzą do konwergencji zasobu mieszkań socjalnych w wybranych miastach i jaki wpływ na badany proces wywarły czynniki społeczno‑ekonomiczne. W badaniach wykorzystano krytyczną analizę literatury i dokumentów oraz dynamiczne modele panelowe.
EN
The Polish municipalities are obliged to act directly in the housing market by satisfying the housing needs of people who cannot do it themselves due to their financial or personal situation. Social flats are used for this purpose. In 2009, cities such as Wroclaw, Lodz and Cracow had the share of social housing in the municipal stock at a very low level (Lodz and Wroclaw below 3%, Cracow approx. 4%). In 2016, the situation changed – some cities significantly increased their share of the social housing stock, while in others the share remained at a low level. Cracow currently has approx. 20% of the social housing stock in its municipal housing stock, but Wroclaw and Lodz have the share of social housing stock at the level of 4%. The authors have decided to examine whether the observed trends have led to the convergence of social housing stock among voivodship capital cities and what was the role of socio‑economic factors in the investigated process. Research methods in the form of critical analysis of literature, review of documents and panel data econometrics were used.
Year
Volume
1
Issue
340
Pages
163-179
Physical description
Dates
published
2019-04-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_340_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.