PL EN


2019 | 2 | 341 | 99-115
Article title

Analiza zróżnicowania sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2010–2016

Content
Title variants
EN
The Analysis of the Diversity of Women’s Situation on Local Labour Markets in Poland in 2010–2016
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main objective of the study was an attempt to evaluate the situation of women on the local labour markets in Poland and its diversity in space and time. An attempt was also made to specify the determinants of the phenomenon. The analyses used a taxonomic measure of development, methods of geographical information systems, methods of exploratory spatial data analysis and Seemingly Unrelated Regression Spatial Lag Model (SUR‑SLM). The research was based on statistical data for NUTS4, in 2010, 2012, 2014 and 2016. On the basis of the obtained results it was noted that the diversity of women’s situation on local labour markets in Poland is not large, however, women living near the capital city and in the western part of the country are in a slightly better situation. It was also found that the situation of women in local labour markets did not change much over time. In addition, it was confirmed that not only economic, but to a large extent also the social factors determine the analysed phenomenon.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce oraz analiza jej zróżnicowania w czasie i przestrzeni. Podjęto w nim również próbę specyfikacji determinant badanego zjawiska. W analizach wykorzystano taksonomiczny miernik rozwoju, metody geograficznych systemów informacyjnych, metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych oraz wielorównaniowy model o równaniach pozornie niezależnych z autoregresją przestrzenną SUR‑SLM (Seemingly Unrelated Regression Spatial Lag Model). Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych dla NUTS4 w latach 2010, 2012, 2014 i 2016. Na podstawie uzyskanych wyników zauważono, że zróżnicowanie sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce nie jest duże, niemniej jednak w nieco lepszej sytuacji są Polki mieszkające w okolicach stolicy oraz w zachodniej części kraju. Stwierdzono również, że sytuacja kobiet na lokalnych rynkach pracy nie zmieniła się znacząco w czasie. Dodatkowo potwierdzono, że nie tylko czynniki ekonomiczne, ale w dużej mierze również społeczne wpływają na analizowane zjawisko.
Year
Volume
2
Issue
341
Pages
99-115
Physical description
Dates
published
2019-07-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_341_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.