PL EN


2019 | 4 | 343 | 211-233
Article title

The Directions of Interrelations Between the Company’s Performance and Corporate Social Responsibility (CSR) Activities

Content
Title variants
PL
Kierunki współzależności między wynikami przedsiębiorstw a zaangażowaniem w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wspołzależności między zaangażowaniem przedsiębiorstw w rożnorodną działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) a ich wynikami są jednymi z ważniejszych kwestii badawczych i praktycznych. Liczne wyniki badań w tym obszarze wydają się prowadzić do rozbieżnych konkluzji, wskazując zarowno na istnienie korelacji dodatnich, jak i ujemnych. W artykule podjęto probę uzupełnienia luki badawczej o wyniki badań przeprowadzonych na grupie polskich średnich i dużych przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystane zostały adekwatne modele regresji liniowej, w ktorych z jednej strony rolę zmiennych objaśnianych pełniły aktywności ukierunkowane na CSR, z drugiej natomiast prezentujące samoocenę efektow ekonomicznych przedsiębiorstw. Sformułowane wnioski pozwoliły potwierdzić, że związki te, jeżeli występują, mają raczej charakter cyrkularny (tzw. wielowymiarowy łańcuch powiązań) niż przyczynowo‑skutkowy.
EN
The interrelations between engagement in CSR activities and the company’s performance are still one of pivotal managerial problems. Ample findings related to this issue seem to reveal a rather hazy than clear picture. In this paper, an attempt has been made to complement this problematic issue with the results of the survey conducted among a group of Polish large and medium‑sized family businesses. The aim of the paper is to analyse relationships between the self‑assessment of the company’s performance and its engagement in various CSR activities. It seems to be interesting to identify what kind of relationship and mutual influences can be found between the company’s economic and non‑economic activities and whether its value aspects, in their broad meaning, exist. To identify this relationship, two groups of linear regression models were adopted (CSR activities or the self‑assessment of the company’s performance as dependent variables). The ultimate conclusion drawn seems to confirm that the problematic area mentioned above should be described rather by a circular than linear direction of influences which were called a multilevel chain of interferences.  
Year
Volume
4
Issue
343
Pages
211-233
Physical description
Dates
published
2019-09-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_343_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.