PL EN


2020 | 3 | 348 | 7-24
Article title

Statistical Disclosure Control Methods for Microdata from the Labour Force Survey

Content
Title variants
PL
Metody kontroli ujawniania danych dla mikrodanych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania wybranych zakłóceniowych metod kontroli ujawniania mikrodanych na przykładzie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W pierwszym etapie oceniona została ochrona poufności informacji w oryginalnym zbiorze danych. Po zaaplikowaniu wybranych metod, zaimplementowanych w pakiecie sdcMicro programu R, przedmiotem dociekań stał się wpływ tych metod na ryzyko ujawnienia, poniesioną stratę informacji, a także na jakość estymacji określonych wielkości dla populacji. Podkreślone zostały pewne problematyczne aspekty praktycznego wykorzystania kontroli ujawniania danych, zaobserwowane podczas przeprowadzonej analizy.
EN
The aim of this article is to analyse the possibility of applying selected perturbative masking methods of Statistical Disclosure Control to microdata, i.e. unit‑level data from the Labour Force Survey. In the first step, the author assessed to what extent the confidentiality of information was protected in the original dataset. In the second step, after applying selected methods implemented in the sdcMicro package in the R programme, the impact of those methods on the disclosure risk, the loss of information and the quality of estimation of population quantities was assessed. The conclusion highlights some problematic aspects of the use of Statistical Disclosure Control methods which were observed during the conducted analysis.
Year
Volume
3
Issue
348
Pages
7-24
Physical description
Dates
published
2020-06-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_348_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.