PL EN


2015 | 1 | 310 |
Article title

IPO UNDERPRICING AND FINANCIAL ANALYSTS’ FORECAST ACCURACY IN POLAND

Content
Title variants
PL
NIEDOSZACOWANIE CEN EMISYJNYCH PIERWSZYCH OFERT PUBLICZNYCH AKCJI ORAZ DOKŁADNOŚĆ PROGNOZ ANALITYKÓW W POLSCE
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule dokonujemy przeglądu teorii, cech aktywności i niedoszacowania cen emisyjnych (IPO underpricing) pierwszych ofert publicznych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Potwierdzamy, iż wiele zjawisk związanych z IPO nie ma charakteru stałego. Bazując na behawioralnych aspektach niedoszacowania cen emisyjnych akcji weryfikujemy dokładność wycen giełdowych sporządzanych przez analityków przed pierwszymi ofertami publicznymi. Analizując bazę danych stworzoną na potrzeby artykułu obserwujemy rozczarowujący brak dokładności nie tylko w zakresie wycen spółek, ale także w prognozach przychodów, na których owe wyceny bazują.
EN
We review the theory and evidence on IPO activity and underpricing focusing on the Warsaw Stock Exchange and confirm that many IPO phenomena in Poland are not stationary. Focusing on the behavioural reasons for underpricing, we investigate the accuracy of analysts’ valuations made prior to initial public offerings. Using a unique set of data, we find a disappointing lack of accuracy, not only in the results of valuations but also in the underlying forecasts of revenues. 
Year
Volume
1
Issue
310
Physical description
Dates
published
2015-11-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6021_310_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.