PL EN


2015 | 1 | 310 |
Article title

THE APPLICATION OF BEHAVIOURAL FINANCE TO ENHANCE VOLUNTARY RETIREMENT SAVINGS – ARE THE SOLUTIONS UNIVERSAL AROUND THE WORLD?

Content
Title variants
PL
ZASTOSOWANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH DO ZWIĘKSZANIA DOBROWOLNYCH OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNYCH – CZY ROZWIĄZANIA SĄ UNIWERSALNE NA CAŁYM ŚWIECIE?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Finanse behawioralne wydają się być obiecującym rozwiązaniem służącym do poprawy poziomu dobrowolnych oszczędności emerytalnych i znajdują coraz szersze uznanie na świecie. Niemniej jednak, wydają się istnieć pewne ograniczenia co do uniwersalności zastosowania tych rozwiązań. Artykuł stanowi przegląd dostępnej literatury w zakresie oszczędzania długoterminowego, a następnie analizuje wspomniane ograniczenia, po pierwsze poprzez wskazanie użytych założeń metodologicznych, które mogą wpływać na wyciągane wnioski, a następnie zaproponowany jest zarys zbioru zmiennych wpływających na przenoszalność tych wniosków
EN
Behavioural finance is a promising solution to enhance voluntary retirement savings (VRS) and is gaining recognition around the world. Despite this, there may be some limitations to the transferability of its applications. This paper summarizes the key findings relevant to long-term savings and then analyses these aforementioned limitations, by first pointing to some methodological assumptions made, and then looking at the potential set of variables impacting the applications’ transferability.
Year
Volume
1
Issue
310
Physical description
Dates
published
2015-11-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6021_310_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.