PL EN


2015 | 1 | 310 |
Article title

ELEMENTS OF CONTROL THEORY APPLIED TO AN INVESTMENT PORTFOLIO IN THE CAPITAL MARKET. THE OPTIMAL TIME HORIZON FOR SELLING A PORTFOLIO

Authors
Content
Title variants
PL
ELEMENTY TEORII STEROWANIA ZASTOSOWANE DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. OPTYMALNY MOMENT SPRZEDAŻY PORTFELA
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję sterowania kapitałem w procesach nabycia portfeli inwestycyjnych. Nabywany portfel został zoptymalizowany według dwóch wariantów. Portfel I wyliczony został przy zastosowaniu metody tradycyjnej. Portfel II skonstruowany został z wykorzystaniem elementów teorii niezawodności i metody programowania dynamicznego. Artykuł zawiera również analizę odsprzedaży posiadanego portfela w aspekcie popytu na instrumenty finansowe na rynku kapitałowym oraz wyznaczenie najkorzystniejszego dla inwestora momentu tej transakcji. Przedstawiona koncepcja dotycząca racjonalnych decyzji inwestycyjnych w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie może być stosowana przez menedżerów przy określaniu efektywnego portfela instrumentów finansowych
EN
The article presents a concept of capital management for assembling investment portfolios. Two optimization variants of a portfolio to be purchased are discussed. Portfolio I is structural, using the „traditional model”. To assemble Portfolio II, elements of reliability theory and the dynamic programming method were used. The article also analyses the sale of a portfolio with respect to the demand for financial instruments in the capital market. The presented concept dealing with rational investment decisions during transactions at the Warsaw Stock Exchange can also be used by managers to create an effective portfolio of financial instruments.
Year
Volume
1
Issue
310
Physical description
Dates
published
2015-11-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6021_310_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.