PL EN


2019 | 34 | 129-145
Article title

Windmills as the Forgotten Cultural Heritage Returning to Favour

Content
Title variants
PL
Młyny wietrzne jako zapomniane dziedzictwo kulturowe powracające do łask
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wiatraki są niezwykle ciekawym przykładem zabytków architektury i zabytków techniki. Przez lata obiekty zlokalizowane na terenie Polski były zaniedbywane, a ich degradacja postępowała szybko. Przyczyniło się do tego wiele czynników, m.in. nieopłacalność produkcji, starzenie się kadry pracowniczej i brak jej następców, niewystarczające środki finansowe wojewódzkich konserwatorów zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich. W ciągu kilku ostatnich lat, na wzór działań zagranicznych, zaczyna pojawiać się coraz więcej inicjatyw, których celem jest zachowanie i ochrona jak największej liczby młynów wietrznych oraz ich popularyzacja. Częstym zjawiskiem jest aranżowanie wiatraków na hotele lub do celów mieszkalnych.
EN
Windmills are extremely interesting examples of architectural and technological monuments. For years, the objects located in Poland were neglected and their degradation was very rapid. There were many factors that contributed to this situation including unprofitable production, the ageing of staff, lack of successors, and insufficient financial resources of provincial conservators for the co-funding of conservation and restoration projects. Over the past few years, the number of initiatives, patterned on foreign practices, have been growing. Their aim is to preserve and popularise windmills. In many cases, windmills are converted into hotels or apartments.
Year
Issue
34
Pages
129-145
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6034_34_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.