PL EN


2018 | 100 | 145-155
Article title

Niemki na froncie wschodnim (1942–1943) w świetle wspomnień Ilse Schmidt i Eriki Summ

Content
Title variants
EN
German women on the Eastern Front (1942–1943) in the light of the memories of Ilse Schmidt and Erika Summ
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to compare two diaries that describe everyday life of women on the west front. The analysis of secretary Ilse Schmidt and nurse Erika Summ memories gives a wider perspective look on a role and position of German women during the war with the Soviet Union. The source answer questions connected to migration to West and everyday life’s problems during the war – like relations between fellow workers, reaction to death or pregnancy in the time of conflict.
PL
Celem artykułu jest porównanie dwóch pamiętników opisujących życie codzienne kobiet na froncie wschodnim. Analiza wspomnień spisanych przez pomocnicę sztabową Ilse Schmidt oraz pielęgniarkę Erikę Summ pozwala w szerszym stopniu zapoznać się z rolą i pozycją Niemek w czasie wojny ze Związkiem Radzieckim. W tekście omówione zostały kwestie związane z wyjazdem na wschód, a także problemy życia codziennego na froncie, takie jak relacje ze współpracownikami, reakcja na śmierć czy też ciąża pracownic sztabowych i wynikające z tego konsekwencje.
Year
Issue
100
Pages
145-155
Physical description
Dates
published
2018-09-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6050_100_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.