PL EN


2018 | 101 | 29-51
Article title

Namioty w średniowiecznym i nowożytnym obozie wojennym w świetle źródeł ikonograficznych

Content
Title variants
EN
Tents in a medieval and modern war camp according to iconographic sources
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tents have served the wandering man since the earliest times, acting as a replacement for the building and a place to store his property. Iconographic sources provide a lot of interesting information about the appearance of military camps, as well as tents set up on their place. One of the basic residential equipment in the military camps were tents with many comforts inside, intended for dignitaries, knights and commanders, as well as simple constructions and huts for ordinary soldiers, servants and camp helpers. Over the centuries, military tents have undergone the evolution of the construction and the materials they were made of. Also the system of their frame, along with constructional poles, were a subjected to improvements. Many of these changes can be noticed by iconographic sources.
PL
Namioty służyły wędrującemu człowiekowi od najdawniejszych czasów, stanowiąc zastępstwo budynku oraz miejsce do przechowywania swojej własności. Źródła ikonograficzne dostarczają wielu ciekawych informacji o wyglądzie obozów wojskowych, a także rozbitych na ich terenie namiotów. Jednym z podstawowych sprzętów mieszkalnych w obozach wojskowych były namioty z wieloma wygodami w środku, przeznaczone dla dostojników, rycerstwa oraz dowódców, a także proste konstrukcje i szałasy dla zwykłych żołnierzy, sług i pomocy obozowej. Na przestrzeni wieków namioty wojskowe przechodziły ewolucję konstrukcji oraz materiałów, z których były wykonywane. Także system ich stelażu, wraz z żerdziami konstrukcyjnymi, poddawano modyfikacjom. Wiele z tych przemian dostrzec można, korzystając ze źródeł ikonograficznych.
Year
Issue
101
Pages
29-51
Physical description
Dates
published
2019-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6050_101_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.