PL EN


2018 | 101 | 225-238
Article title

„Lone soldiers" – żołnierze bez rodzin

Authors
Content
Title variants
EN
„Lone soldiers" – soldiers without families
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Israeli Defense Forces there are more than 6000 soldiers – volunteers in service from outside the country. Most of them come from the United States, France, Russia and Argentina. Their recruitment is mediated by such Jewish organizations as: Mahal-IDF-Volunteers, Sar-El, or Nefesh B’Nefesh. The offices of these associations are primarily located in Europe and the United States. Young men and women, the majority of whom in the Israeli army receive the status of the lone soldiers, serve in various types of armed forces and military units, including those who take part in direct combat operations. Who were the first volunteers, and who are the current young people who voluntarily decided to leave their countries, their own families and friends? What problems do they face, what are they resulting from and how are they tackled in order to help lonely soldiers? The article is an attempt to answer these questions and provides an overview of the problem.
PL
W Siłach Obronnych Izraela (Cewa Hagana le-Jisra’el) służbę pełni ponad6000 żołnierzy – ochotników spoza tego kraju. Większość z nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Rosji oraz Argentyny. W ich rekrutacji pośredniczą takie organizacje żydowskie jak: Mahal-IDF-Volunteers, Sar-El, czy Nefesh B’Nefesh. Biura tych stowarzyszeń znajdują się przede wszystkim w Europie i Stanach Zjednoczonych. Młodzi mężczyźni i kobiety, z których większość w izraelskiej armii otrzymuje status lone soldiers, pełnią służbę w różnych rodzajach sił zbrojnych i jednostkach wojskowych, także w tych, które biorą udział w bezpośrednich działaniach bojowych. Kim byli pierwsi ochotnicy, a kim są obecnie młodzi ludzie, którzy dobrowolnie zdecydowali się na wyjazd z kraju, opuszczenie własnych rodzin i przyjaciół? Jakie towarzyszą im problemy, z czego one wynikają i w jaki sposób próbuje się pomóc samotnym żołnierzom? Artykuł jest próbą odpowiedzi na te pytania i stanowi ogólny zarys problemu.
Year
Issue
101
Pages
225-238
Physical description
Dates
published
2019-04-03
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6050_101_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.