PL EN


2018 | 102 | 75-87
Article title

Obraz armii rosyjskiej w okupowanej Galicji w świetle dzienników i wspomnień (1914–1915)

Authors
Content
Title variants
EN
An image of the Russian army in occupied Galicia in the light of diares and memories (1914–1915)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the image of the Russian army emerging from the diaries and memoirs created by authors lived in the cities of Eastern Galicia occupied by Russians. In the second half of August 1914, Russian troops entered Galicia and, as a result of the victorious offensive, occupied the most important administrative centers in these areas, namely Tarnopol and Lviv. In March 1915, after the second siege, Russian entered Przemyśl. The authors of diaries and memories, every day faced representatives of the army and from this everyday perspective they described the observations about the Russian armed force.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu armii rosyjskiej, wyłaniającego się z dzienników i wspomnień, powstałych w okupowanych przez Rosjan miastach Galicji Wschodniej. W drugiej połowie sierpnia 1914 r. wojska rosyjskie wkroczyły do Galicji i w wyniku zwycięskiej ofensywy zajęły najważniejsze centra administracyjne na tych terenach, a mianowicie Tarnopol i Lwów. W marcu 1915 r., po drugim oblężeniu, poddał się Przemyśl. Autorzy wykorzystanych w tekście wspomnień na co dzień stykali się z przedstawicielami wrogiej armii i z tej perspektywy opisywali spostrzeżenia dotyczące rosyjskiej siły zbrojnej.
Year
Issue
102
Pages
75-87
Physical description
Dates
published
2019-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6050_102_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.