PL EN


2016 | 77 |
Article title

Klauzula dobra dziecka w konwencji o prawach dziecka i w prawie polskim (wybrane problemy)

Content
Title variants
EN
The principle of the best interest of the child in the convention of the rights of the child and in the Polish Law (selected problems)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Children’s rights are one of the most important and challenging international and national regulations. The Convention on the Rights of the Child as well as the Polish law explicitly stipulate that the best interest of the child has to be taken as primary consideration. The scope of this principle is defined mainly by the judicatory and the doctrine. The best interest of the child principle is not only primary, but should be superior to other interests and principles. Where a conflict of interests arises, the child’s best interest should always be a priority. This article elaborates on the condition of children’s rights in Poland, with particular reference to the best interest of the child principle in the light of the Convention on the Rights of the Child and of the Polish legal system.
PL
Prawa dziecka należą do najistotniejszych i najbardziej wymagających regulacji zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w ustawodawstwie krajowym. Zarówno w Konwencji o prawach dziecka, jak i w prawie polskim wyrażony został nakaz kierowania się dobrem dziecka. Klauzula dobra dziecka wypełniana jest treścią przez doktrynę oraz judykaturę. Dobro dziecka stanowi wartość nadrzędną, inne dobra i interesy nie powinny mieć pierwszeństwa przed tą zasadą. W przypadku kolizji interesów dobro dziecka powinno mieć znaczenie priorytetowe. Artykuł ten ma na celu przedstawienie kondycji praw dziecka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli dobra dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka i polskich przepisów.
Year
Volume
77
Physical description
Dates
published
2016-04-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_77_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.