PL EN


2016 | 77 |
Article title

Odpowiedzialność karna a brak zagrożenia dla dobra prawnego przy przestępstwach abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo

Content
Title variants
EN
Criminal responsibility and lack of threat to the legal good in crimes of abstract exposure to danger
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper gives some consideration to criminal liability with regard to crimes of abstract exposure to danger. The aim of this discussion is an attempt at justifying a potential restriction on criminal responsibility for this type of crimes by application of a lack of danger to the legal good. The consideration concentrates on a relation between the lack of danger and the legal norm as well as legitimacy of criminal law, a definition of the abstract danger exposure and a legally protected subject with regard to legal interpretation rules.
PL
Na niniejszy tekst składają się rozważania o zakresie odpowiedzialności karnej w ramach przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Celem przeprowadzonej analizy jest próba zarysowania możliwości uzasadnienia ograniczenia odpowiedzialności karnej za wskazany typ przestępstw przez uwzględnienie tzw. przeciwdowodu braku zagrożenia. Rozważania skupiły się na relacji przeciwdowodu z konstrukcją normy prawnej, a także na problemie legitymacji prawnokarnej, definicji abstrakcyjnego narażenia i przedmiotu ochrony w odniesieniu do reguł wykładni prawa karnego.
Year
Volume
77
Physical description
Dates
published
2016-04-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_77_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.