PL EN


2016 | 77 |
Article title

The comparison of selected legal aspects of insurance products on the Polish and British markets

Content
Title variants
PL
Porównanie prawnych aspektów wybranych produktów ubezpieczeniowych na rynku polskim i brytyjskim
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W niniejszej pracy autor podjął się próby porównania prawnych aspektów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w Polsce i w Anglii. Temat ten jest na tyle złożony, że jeszcze nikt nie dokonał porównania systemów ubezpieczeń tych dwóch krajów. Autor stanął przed nie lada wyzwaniem, którego celem było porównanie polskich regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych z brytyjskimi, dzięki czemu można określić stopień rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, który jest stosunkowo młody w porównaniu z brytyjskim. Cel ten został osiągnięty. Badanie wykazało, że istnieją znaczące różnice między analizowanymi systemami ubezpieczeń, jednak przepisy nie hamują rozwoju ubezpieczeń w żadnym z tych krajów. W początkowej części pracy autor skupił się na historii ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, a następnie przeszedł do porównania systemów obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w Anglii.
EN
Author of this thesis has undertaken the research about Polish and English legal system and regulations that are essential for insurance market. This topic is not very popular in literature, because it is hard to find the comparison of Polish and English regulations that establish the conditions on which third party liability vehicle insurance contracts are concluded. That issue is very important to determine the level of development of the Polish insurance market. Before 1989 insurance market in Poland was monopolized by two companies. So it could be said that it is rather young, and may be less developed than English. The aim of that thesis has been achieved. The studies show that there are several significant differences in Polish and English legal system, but regulations do not follow changes of the insurance market in both countries. At the beginning of the thesis the author presented history of risk management and insurances. Next moved to analysis of legal regulations that are essential for compulsory vehicle insurance in Poland and England.
Year
Volume
77
Physical description
Dates
published
2016-04-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_77_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.