PL EN


2016 | 77 |
Article title

Instytucja wydalenia ze służby w policji jako konsekwencja kary dyscyplinarnej – wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
An institution of dismissal from the police service as a consequence of disciplinary penalty − selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to present the institution of dismissal from the police service. Deliberations presented in this paper have been limited to strictly selected and described issues. This includes a description of the disciplinary proceedings in the police and essence of the dismissal from the police service. Moreover, there are some examples of behavior that justifies the use of this penalty. Attention is also paid to the consequences of dismissal from the police service.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie instytucji wydalenia ze służby w Policji, przy czym rozważania dotyczące tego zagadnienia zostały ograniczone do ściśle wybranych i opisanych zagadnień. W tekście zarysowano przebieg postępowania dyscyplinarnego w Policji. Omówiona została istota kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby. Podano przykłady zachowań uzasadniających zastosowanie tej kary. Zwrócono również uwagę na konsekwencje wydalenia ze służby w Policji.
Year
Volume
77
Physical description
Dates
published
2016-04-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_77_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.