PL EN


2016 | 77 |
Article title

Doręczenia zagraniczne w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym – problemy praktyczne

Authors
Content
Title variants
EN
Service of letters abroad in the administrative and court proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issues connected with service of letters in the administrative and court proceedings beyond the Republic of Poland under the European Union law and particularly under the case law of the Court of Justice, establishing standards of the letter service become more and more important. The source of significant practical problems is the fact that there are no regulations concerning the service of letters in general administrative proceedings both between the EU states (with the exception of tax and customs issues which are regulated) and to the states which are not members of the European Union. Apart from a classic way of serving a letter upon somebody by a postal operator which is unfortunately not always effective, some other ways of service are applied in an auxiliary way. However, it must be noted that there are no regulations normalizing consistently methods of a letter service in  arious types of the proceedings which leads to unjustified diversity in standards in the range of serving letters depending on a subject matter of the proceedings.
PL
Problematyka doręczania pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym dokonywanych poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w kontekście prawa Unii Europejskiej, a w szczególności orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, wyznaczających standardy doręczania pism, nabiera coraz większego znaczenia. Źródłem istotnych problemów praktycznych jest brak unormowań dotyczących doręczania pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym zarówno między państwami UE (z wyjątkiem spraw podatkowych i celnych, w odniesieniu do których obowiązują stosowne regulacje), jak i do państw niebędących członkami UE. Poza klasycznym sposobem doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego, które niestety nie zawsze jest skuteczne, zastosowanie znajdują posiłkowo stosowane inne sposoby doręczeń. Stwierdzić jednak należy, iż brakuje regulacji jednolicie normujących sposoby doręczania w różnych rodzajach postępowań, co prowadzi do nieuzasadnionego zróżnicowania standardów w zakresie doręczeń w zależności od przedmiotu postępowania.
Year
Volume
77
Physical description
Dates
published
2016-04-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_77_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.