PL EN


2016 | 77 |
Article title

Wybrane aspekty tekstów jednolitych samorządowych aktów prawa miejscowego

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of texts of the self-governmental consolidated statues of local law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Practice of amending many times a statute gives rise to some problems in establishing binding contents of the statute. These problems should be eliminated by an institution of a consolidated text. This paper focuses on selected aspects of this legal institution with respect to statutes of local law. It explains regulations normalizing an obligation to announce these texts, their legal character as well as principles of eliminating errors occurring in them . It also emphasizes a necessity of due diligence when editing these texts in order to prevent consolidated texts from being against the binding law.
PL
Praktyka wielokrotnego nowelizowania aktu normatywnego rodzi problemy w ustaleniu obowiązującej treści tego aktu. Problemy te eliminować ma instytucja tekstu jednolitego. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało wybranym aspektom tej instytucji prawnej w odniesieniu do aktów prawa miejscowego. Przybliża ono regulacje normujące obowiązek ogłaszania tych tekstów, ich charakter prawny, a także zasady eliminowania zaistniałych w nich błędów. Podkreśla się również konieczność dokładania najwyższej staranności przy ich redagowaniu w celu zapobieżenia pojawiania się w obrocie prawnym tekstów jednolitych niezgodnych z obowiązującym stanem prawnym.
Year
Volume
77
Physical description
Dates
published
2016-04-25
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_77_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.