PL EN


2017 | 79 |
Article title

Prostytucja jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu w prawie polskim

Authors
Content
Title variants
EN
Prostitution as an act not subject to taxation in Polish law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this publication is to bring closer legal regulations referring to the statement that prostitution does not constitute income subject to tax in Polish law. This notion has been frequently presented by administrative courts and tax authorities – and this issue is discussed in the first part of the article. The next one focuses on legal articles that regulate this tax exemption. In this unit the author also describes the individual tax interpretation published in a case of so-called virtual prostitution. Third part concerns a moral aspect of sex acts in exchange for payment as well as possible ways of argumentation in such cases. At the end the author presents practice of arrangements that the Polish tax authorities pursue to establish if a taxpayer really engages sexual relations for financial benefits (like distinction between prostitution and donation).
PL
Celem publikacji jest przybliżenie unormowań prawnych odnoszących się do wielokrotnie przedstawianego przez sądy administracyjne i organy podatkowe poglądu, zgodnie z którym prostytucja jest czynnością, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i jako taka nie podlega opodatkowaniu w prawie polskim. W pierwszej części tekstu opisane zostało stanowisko wyrażane w tym zakresie w toku wykładni operatywnej. W drugiej części skupiono się na ustawowej podstawie wyłączenia, wskazano jej związek z sądami o charakterze moralnym. W tym fragmencie omówiono również istotne z punktu widzenia toczonych rozważań interpretacje indywidualne Ministra Finansów. Dalszy wywód poświęcony jest stricte moralnemu wymiarowi prostytucji; autor przedstawia możliwe sposoby argumentacji popierającej potępienie nierządu oraz racje im przeciwne. Ostatnia część artykułu dotyczy praktyki postępowań i ustaleń czynionych przez organy podatkowe w sprawach dotyczących prostytucji.
Year
Volume
79
Physical description
Dates
published
2017-08-17
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_79_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.