PL EN


2017 | 79 |
Article title

Rachunek powierniczy – niedoceniona forma zabezpieczenia obrotu handlowego

Content
Title variants
EN
Fiduciary account – an underestimated form of commercial trading security
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the author presents the matter of fiduciary account functioning in the Polish legal system. In the introduction there is the definition of a bank account in the broader sense and its kinds in accordance with banking law and later the author moves on to a detailed description of the fiduciary account. The consideration concerns security due to a bank account under the banking law and the application of the fiduciary account in Polish law. The author also presents conclusions de lege ferenda in the described matter.
PL
W niniejszym artykule autor przedstawia materię funkcjonującego w polskim systemie prawnym rachunku powierniczego. We wstępie opisuje definicję rachunku bankowego sensu largo i jego rodzajów w myśl prawa bankowego, a w dalszej części przechodzi do szczegółowego opisu rachunku powierniczego. Przedmiotem rozważań są zabezpieczenia dotyczące rachunku powierniczego wynikające z prawa bankowego, a także zastosowania tego rachunku w polskim prawie. Autor przedstawia również wnioski de lege ferenda w zakresie opisywanej materii.
Year
Volume
79
Physical description
Dates
published
2017-08-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_79_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.