PL EN


2017 | 80 |
Article title

Cel i funkcja rękojmi w kanonicznym prawie małżeńskim

Authors
Content
Title variants
EN
The purpose and function of the warranty in the canonical matrimonial law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Warranty is an institution functioning in the canonical matrimonial law. In this matrimonial law warranty took a characteristic meaning. Its mission is to protect an institution of the marriage. In the article there is an analysis of warranty with respect to the purpose and function to be played in the matrimonial law. Both the purpose and the function cannot be reduced to a single issue. The variety of references makes this institution very important, especially in a view of the multi-religious society.
PL
Rękojmia jest instytucją funkcjonującą w kanonicznym prawie małżeńskim. W nim nabrała charakterystycznego znaczenia. Bez wątpienia wpisuje się ona w te instytucje, których celem jest ochrona małżeństwa. W artykule została przeprowadzona analiza rękojmi pod kątem celu i funkcji, jakie ma spełniać w prawie małżeńskim. Zarówno cel, jak i funkcja nie sprowadza się do jednego zagadnienia. Różnorodność odniesień czyni rękojmię niezwykle ważną, zwłaszcza w perspektywie społeczeństwa wieloreligijnego.
Year
Volume
80
Physical description
Dates
published
2017-12-11
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_80_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.