PL EN


2017 | 81 |
Article title

Naturalizacja prawa kanonicznego w optyce prawodawczej

Authors
Content
Title variants
EN
Naturalization of canon law in the legislative perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Currently, there is a discussion about naturalization of law, e.g. about aims, concepts, models, effects of a such phenomenon. Due to the fact, that the law of the Catholic Church is a genuine law, the discussion can be relocated into this area and the problem can be formulated in the following questions: is naturalization of canon law possible and if it is, what would it be like? The paper is a modest attempt to present the issue of naturalization in the context of canon law. First, canon law is presented as a natural phenomenon and the phenomenon which can be naturalized. Next, the examples of naturalization sensu largo and sensu stricto in canon law are demonstrated. The last part offers some guidelines and principles for the process of the naturalization of canon law. The conclusion is that naturalization must be noticed by the church legislator, but the naturalization of canon law must be done in a limited way with coherence and respect for the unique characteristics of canon law.
PL
Obecnie toczy się dyskusja na temat naturalizacji prawa – celów, koncepcji, modeli, efektów tego zjawiska. Z tego powodu, że prawo Kościoła katolickiego jest prawdziwym prawem, wspomniana dyskusja może być przeniesiona na obszar tego właśnie prawa. W związku z tym można sformułować następujący problem zawarty w pytaniach: czy jest możliwa naturali­zacja prawa kanonicznego, a jeżeli tak, to w jaki sposób ta naturalizacja miałaby przebiegać? Niniejszy artykuł jest skromną próbą zaprezentowania zagadnienia naturalizacji prawa w kontekście prawa kanonicznego. Jako pierwsze zostało pokazane prawo kanoniczne jako zjawisko naturalne i jako zjawisko, które można „unaturalnić”. Następnie zostały zademonstrowane przykłady naturalizacji sensu largo i sensu stricto. Ostatnia część artykułu zawiera kilka wskazówek i zasad istotnych dla procesu naturalizacji prawa kanonicznego. Wniosek jest następujący: naturalizacja musi być zauważona przez prawodawcę kościelnego, lecz naturalizacja prawa kanonicznego powinna być dokonywana w ograniczony sposób w zgodzie i z poszanowaniem dla specyficznych cech prawa kanonicznego.
Year
Volume
81
Physical description
Dates
published
2017-12-12
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_81_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.