PL EN


2018 | 82 | 5-9
Article title

Policyjne Archiwa X jako reakcja praktyki śledczej na ustawowy obowiązek wyjaśniania spraw o zbrodnie zabójstwa do czasu ich przedawnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Police X Archives as a reaction of investigative practice to the statutory obligation to explain cases of murder committed until the statute of limitations expires
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article indicates a significant role of the Police X Archives in the investigative practice of law enforcement authorities. The author emphasized the importance of those units, especially these in legal orders, in which the legislators introduce the institution of prosecution’s expiration. The author also mentioned the need of organizational changes in the currently functioning system, while presenting a number of demands that could improve the work of the undetected crime police team.
PL
W artykule wskazano na istotną rolę, jaką w praktyce śledczej organów ścigania odgrywają policyjne Archiwa X. Autor podkreślił znaczenie tych jednostek zwłaszcza w tych porządkach prawnych, w których ustawodawcy wprowadzają instytucję przedawnienia ścigania. Wskazał też na potrzebę zmian organizacyjnych w obecnie funkcjonującym systemie, prezentując szereg postulatów mogących usprawnić pracę policyjnych zespołów ds. przestępstw niewykrytych.
Year
Volume
82
Pages
5-9
Physical description
Dates
published
2018-05-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_82_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.