PL EN


2018 | 82 | 23-34
Article title

Podjęcie i wznowienie postępowania jako sposób powrotu do zakończonych postępowań w wyniku czynności wykrywczych podejmowanych przez policyjne Archiwa X

Content
Title variants
EN
The institution of instigating and reopening discontinued preparatory proceedings as a method to terminate proceedings because of detection activities undertaken by the Police X Archives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The institutions of reopening and instituting discontinued preparatory proceedings are of the key importance as regards a possibility of returning to criminal proceedings already finished. Principles of criminal proceedings deciding how to conduct them in certain circumstances force completion of the proceedings at a given stage. Sometimes this is due to the appearance of a relative, therefore removable, negative procedural condition, sometimes due to the impossibility of detecting perpetrators of the offence. It is therefore crucial to establish what conditions to return to the discontinued preparatory proceedings are. Is it possible? What is the time frame for a decision to be made? This study provides answers to the problems identified, focusing obviously on the procedural conditions of admissibility of the return to criminal proceedings. The rules have been laid down in the law system according to the time of proceedings completion. The article also presents such elements as bodies authorised to act, conditions of the prosecutor’s operations, a role and a place of the Police in the decision-making system. The mentioned elements are an attempt to locate these particular institutions in the system of revealing some old crimes committed by perpetrators not yet disclosed.
PL
Instytucja wznowienia i podjęcia umorzonego postępowania przygotowawczego mają kluczowe znaczenie w zakresie możliwości powrotu do zakończonego postępowania karnego. Zasady postępowania karnego, decydujące o sposobie jego prowadzenia, w pewnych stanach faktycznych wymuszają zakończenie postępowania na danym etapie. Czasami wynika to z pojawienia się względnej, a więc usuwalnej negatywnej przesłanki procesowej, czasami zaś z niemożności wykrycia sprawców przestępstwa. Kluczowe jest zatem ustalenie, jakie są warunki powrotu do zakończonego postępowania przygotowawczego. Czy jest to możliwe? Jaki jest zakres czasowy możliwej do podjęcia decyzji? W niniejszym artykule zostaje udzielona odpowiedź na te pytania. Skoncentrowano się przy tym na procesowych warunkach dopuszczalności powrotu do postępowania karnego. Omówiono zasady dotyczące wznowienia i podjęcia umorzonego postępowania w zależności od momentu jego zakończenia, a także organy uprawnione do działania, warunki działania prokuratora, rolę i miejsce Policji w systemie podejmowania decyzji. Powyższe elementy stanowią próbę umiejscowienia tych instytucji szczególnych w systemie ujawniania starych zbrodni popełnionych przez nieujawnionych sprawców.
Year
Volume
82
Pages
23-34
Physical description
Dates
published
2018-05-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_82_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.