PL EN


2018 | 83 | 7-20
Article title

Współczesne metody poszukiwań ukrytych zwłok

Content
Title variants
EN
Contemporary methods of search for hidden corpses
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Problems associated with searching for missing people are of complex nature. Police statistics clearly show that the number of people reported missing is increasing (in 2014 it exceeded 20,000 people). The etiological factors of the missing person are very diverse in nature and are not always associated with criminal activities. Human trafficking, kidnapping for a ransom and fights between criminal groups undoubtedly generate difficulty in specifying a group of people who are missing. We can also add victims of planned or accidental homicide, suicide, victims of accidents to the group of missing people. The aim of this article is the analysis of methods of searching for hidden corpses, both in urban areas and an open terrain, applied in criminalistics and forensic archaeology.
PL
Problemy związane z poszukiwaniem zaginionych osób mają charakter złożony. Statystyki policji wyraźnie wskazują, że liczba osób uznanych za zaginione wzrasta (w roku 2014 przekroczyła 20 000 osób). Uwarunkowania etiologiczne związane z zaginięciami mają bardzo zróżnicowany charakter i nie zawsze bezpośrednio dotyczą działalności przestępczej. Zjawisko porwań dla okupu, handlu ludźmi, porachunków grup przestępczych generuje trudną do bliższego określenia grupę osób uznanych za zaginione. Możemy również dołączyć do tej grupy ofiary planowanego lub przypadkowego zabójstwa, samobójstw, ofiary nieszczęśliwych wypadków oraz kataklizmów. Celem artykułu jest wskazanie na interdyscyplinarny charakter metod poszukiwania ukrytych zwłok zarówno na terenach miejskich, jak i otwartych, które stosowane są obecnie w kryminalistyce i archeologii sądowej.
Year
Volume
83
Pages
7-20
Physical description
Dates
published
2018-06-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_83_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.