PL EN


2018 | 83 | 43-54
Article title

Praktyka wykorzystywania Internetu w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom

Authors
Content
Title variants
EN
Practice of using the Internet in fighting crime against monuments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
We are seeing a change in the development of science, which draws forensics knowledge and use of the achievements, adapting them to fight crime. Modern forensics does not stop at the same adaptation of the achievements of other sciences, but also independently develops its own methods and means of fighting crime, which is associated with ongoing technological progres and the growing needs of law enforcement and forensics. Collected during the activity traces of forensic science today, we can identify using modern technologies. It is now possible, thanks also obtained new sources of personal and work hard analytical, investigative and operational. As practice shows the basis for the initiation of proceedings may also be electronic evidence, which can be found by analyzing the content of the Internet.
PL
Obserwujemy zmiany w toku rozwoju nauk, z których kryminalistyka czerpie wiedzę i z których osiągnięć korzysta, przystosowując je do walki z przestępczością. Współczesna kryminalistyka nie poprzestaje na samej adaptacji zdobyczy innych nauk, ale również samodzielnie opracowuje własne metody i środki do walki z przestępczością, co wiąże się z ciągłym postępem technicznym i rosnącymi potrzebami organów ścigania i kryminalistyki. Zgromadzone w trakcie czynności ślady kryminalistyczne możemy dziś zidentyfikować, stosując nowoczesne technologie. Jest to obecnie możliwe, również dzięki uzyskanym nowym źródłom osobowym oraz ciężkiej pracy analitycznej, dochodzeniowej i operacyjnej. Jak pokazuje praktyka, podstawą wszczynania postępowania mogą być również dowody elektroniczne, które można znaleźć, analizując zawartość Internetu.
Year
Volume
83
Pages
43-54
Physical description
Dates
published
2018-06-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_83_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.