PL EN


2018 | 84 | 5-14
Article title

O ústavnosti zániku Československa

Authors
Content
Title variants
EN
About of the constitutional demise of Czechoslovakia
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The situation after the elections of 1992 showed that an ordinary federation was pro­bably an invincible barrier for the future constitutional development. Public opinion did not accept the idea of the division of the Czechoslovakia. The dissolution of Czechoslovakia resulted from an objective situation generated by the elections and escalated with the non compromising ambitions of the winning coalitions in both countries. Constitutional curiosity of the situation of the Czechslova­kia consisted in the conflict beetwen federal consitution and new Slovak constitutional system (since 1.10.1992) when each of these declared its supremacy.
CS
O konstytucyjności zakończenia istnienia Czechosłowacji. Sytuacja po wybo­rach w 1992 r. pokazała, że zwykła federacja była prawdopodobnie barierą nie do pokonani dla przyszłego rozwoju konstytucyjnego. Opinia publiczna nie zaakceptowała idei podziału Czechosło­wacji. Rozpad Czechosłowacji wynikał z obiektywnej sytuacji wywołanej wyborami i eskalowanej bezkompromisowymi ambicjami zwycięskich koalicji w obu krajach. Konstytucyjna osobliwość sytuacji Czechosłowacji polegała na konflikcie między federalną konstytucją a nowym słowackim systemem konstytucyjnym (od 1.10.1992), gdy każdy z nich deklarował swoją supremację.
Year
Volume
84
Pages
5-14
Physical description
Dates
published
2018-12-12
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_84_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.