PL EN


2019 | 86 | 19-31
Article title

Czy dziecku przysługuje prawo do ustalenia pochodzenia genetycznego ze strony matki?

Authors
Content
Title variants
EN
About the child’s right to establish its origins on the mother’s part
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This text is about the child’s right to determine its genetic origin in the field of establishing motherhood, also in relation to the problem of medically assisted procreation techniques and the so-called ‘surrogate motherhood’. Undertaking this subject is an answer to faster-growing science and medicine. It is also an attempt to compare legal provisions with the views of representatives of the doctrine as well as everyday life in relation to the right to determine origins.
PL
W tekście zajęto się problematyką dotyczącą prawa dziecka do określenia jego pochodzenia genetycznego w zakresie ustalenia macierzyństwa, również w odniesieniu do problemu technik medycznie wspomaganej prokreacji oraz tzw. macierzyństwa zastępczego. Podjęcie niniejszej tematyki stanowi odpowiedź na pytania stawiane wobec coraz szybciej rozwijającej się nauki i medycyny. Artykuł jest także próbą zestawienia przepisów prawa z poglądami przedstawicieli doktryny oraz z codzienną praktyką w odniesieniu do prawa do ustalenia pochodzenia.
Year
Volume
86
Pages
19-31
Physical description
Dates
published
2019-03-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_86_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.