PL EN


2019 | 86 | 61-72
Article title

Obowiązek szczepień ochronnych – analiza prawnomedyczna

Content
Title variants
EN
Obligation of vaccination – legal and medical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authors analyze legal regulations regarding compulsory prophylactic vaccinations mentioned in the statue on preventing and fighting human infectious diseases. The analysis is concerned with constitutional, administrative, and criminal law, all devised in accordance with the present state of medical knowledge. Moreover, this work contains de lege ferenda postulates concerned with ways of ameliorating the execution of compulsory vaccinations – those postulates, according to the authors, would enhance the protection of human life and health. Introducing those changes would be crucial in face of the growing number of people who refuse to receive vaccinations or prevent their children from receiving them. Failing to recognize the importance of this situation may lead to future negative outcomes.
PL
Autorzy analizują obowiązek szczepień ochronnych zawarty w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Analiza dotyczy zagadnień związanych z prawem konstytucyjnym, administracyjnym oraz karnym, ujętych w kontekście obecnego stanu wiedzy medycznej. Praca zawiera postulaty de lege ferenda dotyczące usprawnienia sposobu egzekwowania tego obowiązku, które w opinii autorów poprawiłyby ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Wprowadzenie takich zmian byłoby rzeczowe w kontekście rosnącego problemu odmowy poddawania się szczepieniom, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Zaniedbanie tej sytuacji może doprowadzić do poważnych negatywnych skutków w przyszłości.
Year
Volume
86
Pages
61-72
Physical description
Dates
published
2019-03-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_86_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.