PL EN


2019 | 86 | 73-90
Article title

Niedopełnienie obowiązku regulowania składek członkowskich na rzecz samorządu jako podstawa odpowiedzialności zawodowej lekarza

Content
Title variants
EN
Failure to fulfill the obligation to pay a membership fee for the self-government as the basis of the physician’s professional liability
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents considerations about the physician’s obligation to pay membership fees for the professional self-government and the consequences of failure to fulfill the obligation that a representative of this profession may suffer in the sphere of professional liability. The analysis of the legal grounds for conducting proceedings in terms of professional liability for this type of the offence was presented against the Supreme Court order of February 11, 2016 (SDI 71/15) and in relation to similar solutions operating in other (selected) groups of public trust professions, performance of which is connected with an obligatory membership in a self-government and participation in its financing.
PL
W opracowaniu przedstawione zostały rozważania na temat ciążącego na lekarzu obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego oraz konsekwencji niedopełnienia wskazanej powinności, jakie może ponieść przedstawiciel tej profesji w sferze odpowiedzialności zawodowej. Analiza podstaw prawnych prowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej za tego rodzaju przewinienie ukazana została na tle postanowienia SN z dnia 11 lutego 2016 r. (SDI 71/15) oraz w odniesieniu do zbliżonych rozwiązań, funkcjonujących na gruncie innych (wybranych) zawodów zaufania publicznego, których wykonywanie wiąże się z obligatoryjną przynależnością do samorządu i partycypowaniem w jego finansowaniu.
Year
Volume
86
Pages
73-90
Physical description
Dates
published
2019-03-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_86_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.