PL EN


2019 | 86 | 91-111
Article title

Zbrodnia wystawiania pustych faktur w VAT

Authors
Content
Title variants
EN
The crime of issuing “empty” VAT invoices
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article was issuing ‘empty’ invoices, including first and foremost explanation what should be understood under this concept in the jurisprudence of Polish Courts as well as the Tribunal of Justice. Moreover, the subject of consideration covered tax effects concerning the possibility of deducting the sum indicated on the invoice by the recipient of the invoice as well as those for the invoice issuer resulting from article 108 of the act of tax on goods and services. Due to the fact that the legal qualification of these events is not uniformly recognized in jurisprudence and in the doctrine, it has become indispensable to present views in this respect.
PL
Tematem artykułu jest proceder wystawiania tzw. pustych faktur, a przede wszystkim wyjaśnienie, co należy rozumieć pod tym pojęciem w orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto przedmiotem rozważań objęte zostały skutki podatkowe dotyczące możliwości odliczenia kwoty wskazanej na fakturze przez otrzymującego fakturę oraz wynikające z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług dla wystawiającego fakturę. Ponieważ kwalifikacja prawna tych zdarzeń nie jest jednolicie ujmowana w orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie, niezbędne stało się także przedstawienie poglądów w tym zakresie.
Year
Volume
86
Pages
91-111
Physical description
Dates
published
2019-03-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_86_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.