PL EN


2019 | 88 | 131-141
Article title

Prywatne pośrednictwo pracy a świadczenie usług informacyjnych o miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Content
Title variants
EN
Differences between private intermediation in employment and providing information services about employment through telecommunications systems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Provisions of art. 18 (1) point 1 and art. 18c (2) point 4 of the Act on promotion of employment and labour market institutions of 20 April 2004, due to their far-reaching imprecision, raise the question what the mutual relationship between these provisions is, in particular, whether the services listed in Article 18c (2) point 4 of the mentioned Act fall within the conceptual scope of private intermediation in employment, or, on the contrary, they constitute services that cannot be classified as private intermediation in employment. The article analyzes in detail the regulations related to collecting (in the form of an electronic document) and providing information about employment through telecommunications systems. The difference between passive and active intermediation in employment has been shown, and an attempt has been made to indicate the legal regime of the contract for provision of services listed in art. 18c (2) point 4 of the mentioned Act.
PL
Treść art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18c ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwagi na ich daleko idącą niedookreśloność, rodzi pytanie o to, jaka jest wzajemna relacja obu tych regulacji, w szczególności, czy usługi wymienione w art. 18c ust. 2 pkt 4 wskazanej ustawy mieszczą się w zakresie pojęciowym pośrednictwa pracy czy też przeciwnie, stanowią one usługi, których nie można zakwalifikować jako pośrednictwo pracy. W artykule szczegółowo przeanalizowano regulacje związane z gromadzeniem (w postaci dokumentu elektronicznego) i udostępnianiem informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Ukazano różnicę między biernym i czynnym pośrednictwem pracy, a także podjęto próbę wskazania reżimu prawnego umowy o świadczenie usług wymienionych w art. 18c ust. 2 pkt 4 wskazanej wyżej ustawy.
Year
Volume
88
Pages
131-141
Physical description
Dates
published
2019-10-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_88_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.