PL EN


2018 | 31 | 109-126
Article title

Pokazać niedające się pokazać. Wieloznaczność i wytwarzanie (obrazów) wspólnoty

Content
Title variants
EN
To display the undisplayable. Ambiguity and the production of (images of) community
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article I discuss the strategies of visualizing the community in the video of Anna Okrasko Next to you I remember I am (2016). The images of the communities artist proposes are based on politician’s speech and scenes from religious processions. Analyzing the values that organize these stories, I consider the reality they refer to as well as I try to give an account of the role played by ambiguity in constructing/dismantling the communities (following Zygmunt Bauman ambiguity is understood here as a specifically modern practice which manifests itself in constant clash with the need for order).
PL
W artykule przyglądam się strategiom wizualizowania wspólnoty zawartym w wideo Anny Okrasko Next to you I remember I am (2016). Elementy konstrukcji wyobrażeń wspólnot oparte są na przemówieniu polityka i scenach z procesji religijnych. Analizując wartości, organizujące te opowieści, zastanawiam się nie tylko nad rzeczywistością, do której się odnoszą, ale próbuję również zdać sprawę z roli, jaką w konstruowaniu lub/i demontowaniu wywołanych wspólnot odgrywa wieloznaczność (traktowana za Zygmuntem Baumanem jako praktyka specyficznie nowoczesna i ujawniająca się w nieustannym starciu z potrzebą ładu).
Year
Issue
31
Pages
109-126
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6107_31_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.