PL EN


2016 | 23 | 127-140
Article title

Nauczanie języka polskiego jako obcego w zakresie matematyki. Charakterystyka procesu dydaktycznego i treści kształcenia

Content
Title variants
EN
Teaching Polish as a foreign language in mathemathics. Charactristics of the teaching-learning process and learning contents
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is based on many years’ authors experience in preparation of foreigners to study in Poland. We show the goals, phases and methods of teaching Polish as a foreign language in mathematics. In the table we present the detailed learning contents including vocabulary, grammatical structures, specific phrases and required language skills. We also discuss the methods of verification of teaching effectiveness.
PL
Artykuł powstał na podstawie długoletnich doświadczeń autorek przygotowujących cudzoziemców do studiów w Polsce. Pokazujemy cele, fazy i metody nauczania języka polskiego jako obcego w zakresie matematyki. W tabeli prezentujemy szczegółowe treści kształcenia wraz ze słownictwem, strukturami gramatycznymi, specyficznymi zwrotami i wymaganymi umiejętnościami językowymi. Omawiamy też metody sprawdzania kompetencji językowych słuchaczy.
Year
Volume
23
Pages
127-140
Physical description
Dates
published
2017-07-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-6587_23_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.