PL EN


2017 | 24 | 167-181
Article title

Sylwetka uczącego się języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych. Motywacje, problemy, potrzeby

Authors
Content
Title variants
EN
The Learner of Polish as a Foreign Language in a Business Context Motivations, Problems and Needs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Thanks to relatively good economic situation in the past years, Poland has become an attractive place for international investments. Companies with foreign capital also bring expatriates who often start learning Polish language. The profile of these students is significantly different from those who learn the language in academic or school context. Businessmen want to combine every day language learning with work related elements, thus their needs, motivations and problems are different than other language learners. Often, specific profile of those students is not taken into account by their teachers or textbook authors. Due to the nature of teaching / learning process in business context, it is necessary to redefine the relation between teacher and learner and to indicate new roles for both of them.
PL
Ze względu na stosunkowo dobrą sytuację ekonomiczną w ostatnich latach, Polska stała się atrakcyjnym miejscem międzynarodowych inwestycji. Zagraniczne firmy razem z kapitałem przywożą do naszego kraju także pracowników, którzy często rozpoczynają w naszym kraju naukę języka polskiego. Profil tych studentów różni się znacznie od profilu innych uczących się, np. szkolnych lub akademickich. Biznesmeni chcą łączyć naukę języka ogólnego z elementami zawodowymi, dlatego mają odmienne motywacje, potrzeby czy problemy niż uczący się języka ogólnego. Często odmienny profil tych osób nie jest uwzględniany ani przez prowadzących kursy języka polskiego jako obcego (jpjo), ani autorów podręczników. Ze względu na specyfikę procesu nauczania/uczenia się języka w kontekście biznesowym konieczne jest zredefiniowanie relacji nauczyciel/uczący się, a także wskazanie nowych ról, w które wchodzą.
Year
Volume
24
Pages
167-181
Physical description
Dates
published
2017-12-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-6587_24_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.