PL EN


2017 | 24 | 229-241
Article title

Move Beyond the Text

Content
Title variants
PL
(Trzeba) wyjść poza tekst
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Czytanie jest złożonym procesem, który jest nieodzowny w skutecznym rozwoju kariery naukowej. Podczas czytania tekstów specjalistycznych zachodzi konieczność przejścia przez poziom dosłowny, domyślny oraz twórczo-oceniający. Dla niedoświadczonego czytelnika, który już zapoznał się z podstawową terminologią z danej dziedziny, specjalistyczne teksty mogą stanowić trudność, ponieważ potrzebne jest mu również krytyczne podejście. To oznacza wykorzystanie doświadczenia i wiedzy, które są poza tekstem, oraz umiejętność zadania odpowiednich pytań. Wyjście poza tekst daje czytelnikowi szansę lepszego zrozumienia zagadnienia. Dwa przykłady wykorzystane podczas warsztatów dają przykład, jak nauczyciele mogą przygotować studentów do czytania tekstów specjalistycznych.
EN
Reading is a complex skill which is indispensable in order to be successful in pursuing a scientific career. While reading specialist texts, it is necessary to go through the literal, inferential and creative-evaluative levels of comprehension. For an inexperienced reader, who is already familiar with the basic terminology in a relevant field, specialist texts may pose difficulty since they need critical approach. It means using experience and knowledge beyond the text, and also the ability to ask adequate questions. Moving beyond the text gives the reader an opportunity to have an insight into the problem. Two examples used in the workshop show how teachers may prepare students to read specialist texts.
Year
Volume
24
Pages
229-241
Physical description
Dates
published
2017-12-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-6587_24_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.