PL EN


2018 | 25 | 77-85
Article title

Jak liczą Polacy – lingwakulturowe aspekty gramatyki opisowej i historycznej liczebnika

Authors
Content
Title variants
EN
How to count in Polish – linguacultural aspects of the descriptive and historical grammar of numerals
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is dedicated to the issue of how to teach the grammar of numerals to foreigners. The article exposes the problem of a dual way of expressing plurality in sentence structures. The author provides the grammatical explanation of the issue provided, in which the nominality of the numerals (lower or higher than 5) determines the nominative or genitive sentence structure. Together with the neurolinguistics interpretation of this mechanism, the text provides also linguacultural reflections which constitute its essence. An anthropomethric explanation and the history of the formation of the linguistic principle are illustrated. Additionally, the text is a particular proposal of an interdisciplinary narrative in teaching the Polish language.
PL
Artykuł jest poświęcony wybranemu zagadnieniu nauczania cudzoziemców jpjo – gramatyce liczebnika. Eksponuje problem dwojakiego wyrażania mnogości w konstrukcjach zdaniowych. Wskazana jest nie tylko gramatyczna wykładnia tego zagadnienia, gdzie nominalność użytych liczebników (mniejszych lub większych niż 5) decyduje o mianownikowej bądź dopełniaczowej konstrukcji zdania. Obok neurolingwistycznej interpretacji takiego mechanizmu, w tekście prowadzone są lingwakulturowe rozważania, stanowiące jego istotę. Pojawia się wyjaśnienie antropometryczne i historia tworzenia się istniejącej obecnie zasady językowej. Dodatkowo tekst stanowi swoistą propozycję interdyscyplinarnej narracji w nauczaniu polszczyzny.
Year
Volume
25
Pages
77-85
Physical description
Dates
published
2019-02-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-6587_25_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.