PL EN


2019 | 26 | 149-159
Article title

Social media in foreign language teaching and learning – a review

Authors
Content
Title variants
PL
Media społecznościowe w nauczaniu języków obcych – przegląd prac
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem powyższego artykułu jest ukazanie, dlaczego i w jaki sposób media społecznościowe okazują się przydatnym narzędziem w nauczaniu języków obcych. Za ramę teoretyczną przyjęto konstrukcjonizm społeczny i badania Vygotskiego. Jedną z kluczowych zalet tego typu mediów jest ich szeroka dostępność. Uwagę zwrócono także na społeczny wymiar zachodzących tam interakcji, co pomaga w nadaniu nauce języka obcego charakteru współpracy w obrębie określonej wspólnoty. Konieczność częstego, samodzielnego negocjowania znaczeń oraz daleko idąca swoboda (autonomia) w tworzeniu własnego wizerunku i dostrajaniu nauczanych treści do własnych potrzeb wzbogacają proces nauki języka obcego i owocują większą motywacją. W ostatniej części artykułu wyliczono przykłady praktycznego zastosowania mediów społecznościowych w nauczaniu.
EN
The main purpose of this review is to present why and how social media can be applied in language teaching and learning, as seen from the point of view of practitioners. Vygotskian constructionism has provided the theoretical framework for the investigation. The wide availability of social media and their high penetration rate are seen as key advantages. The stress has been put on the fact that such platforms enable users to interact with others and acquire the target language in their own community of practice. The learning process, thus, gets enriched by both individual and collaborative dimensions. Negotiation of meaning, as well as the autonomy in creating one’s new identity and customizing the study content, become crucial aspects of the experience. Assuming accountability for one’s own learning results in increased intrinsic motivation to bridge the gap between the current level of knowledge and the desired proficiency level. Finally, certain features of social media that allow instructors to use them in class are discussed.
Year
Issue
26
Pages
149-159
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-6587_26_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.