PL EN


2016 | 1 | 22-23 | 81-106
Article title

Współczesne trendy w edukacji przyszłych nauczycieli bibliotekarzy na przykładzie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

Authors
Content
Title variants
EN
Modern trends in education of teachers–librarians on the basis of the Department of Library and Information Science of the University of Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Author of the article presents the most important aims of education in the 21st century which should be followed by teachers who work as librarians. The Author elaborates both on legal basis of teacher’s education and on the presentation of practical solutions applied at the Department of the Library and Information Science (Department of Informatology and Bibliology since July 2016) at the University of Lodz. The Author concentrates on some forms of work with students and active teaching methods which will project into bigger activation of the pupils at schools.
PL
Wskazano najważniejsze cele edukacji XXI wieku, które powinny przyświecać pracującym w zawodzie nauczycielom bibliotekarzom, w równym stopniu, co nauczycielom przedmiotowym odpowiedzialnym za kształcenie odpowiednich kompetencji młodego pokolenia Polaków. W tekście znajdziemy omówienia podstaw prawnych kształcenia nauczycieli bibliotekarzy oraz prezentację praktycznych rozwiązań stosowanych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (od lipca 2016 r. Katedrze Informatologii i Bibliologii) Uniwersytetu Łódzkiego. Skupiono się na omówieniu wybranych form pracy ze studentami oraz aktywnych metodach ich nauczania, które znajdują przełożenie na późniejszą aktywizację przez nich uczniów w szkołach.
Year
Volume
1
Issue
Pages
81-106
Physical description
Dates
published
2017-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-7435_22_23_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.