PL EN


2017 | 1 | 24 | 77-96
Article title

Writing Instruction That Makes a Difference to English Learners

Content
Title variants
PL
Warsztaty pisania – ich znaczenie dla uczących się języka angielskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Korzystając z naturalistycznej, jakościowej metodologii w artykule zaprezentowane zostaną działania dwóch nauczycieli języka angielskiego w szkole średniej, angażujących się w zaspokajanie potrzeb młodzieży w zakresie nauczania języka. Wnioski sugerują, że najbardziej efektywnymi metodami nauki i osiągania sukcesu przez uczniów są: znajomość źródeł, opieranie się na wiedzy językowej, poświęcenie czasu na wybór odpowiednich książek i aktywności, wyraźne formułowanie zasad rządzących warsztatem pisarskim, a także traktowanie pisania jako czynności nierozerwalnie połączonej z myśleniem.
EN
This paper presents the actions of two high school English language arts teachers as they engage in writing instruction with adolescent English learners. Using a naturalistic, qualitative methodology we investigate the actions two high school English language arts teachers engage in to meet the needs of their students. Findings suggest that embracing the students’ resources, building on linguistic knowledge, taking time to choose the right books and activities, being explicit about writer’s workshop and accepting its frenetic pace because it meets the students’ needs, and using the act of writing as a thinking activity, were the actions that made a difference to promote student success.
Year
Volume
1
Issue
24
Pages
77-96
Physical description
Dates
published
2017-08-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-7435_24_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.