PL EN


2018 | 2 | 27 | 13-36
Article title

Charakterystyka muzycznych varsavianów wydanych w latach 1875–1918 przechowywanych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Authors
Content
Title variants
EN
Characteristics of Varsavianas published in the years 1875–1918 stored in the Main Library of the Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdańsk
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Warsaw musical editing from the last quarter of the nineteenth century is a material that has not been touched up in bibliological and musicological researches. Basing on the methodology used in the publication of Warsaw musical editing in the years 1772–1865 by Wojciech Tomaszewski (Warsaw 1992b), the author of article has made a similar characterization of printed music issued with the Warsaw publishing address in the years 1875–1918, stored in the Main Library of the Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdańsk [abbr.: BG AMuz]. She also has paid attention to a topic not examined so far – the relations between publishers and printers appearing in the varsavianas preserved in BG AMuz and she has isolated musical printers sensu stricto.
PL
Warszawskie edytorstwo muzyczne począwszy od ostatniej ćwierci XIX w., stanowi nie ruszany dotąd w badaniach bibliologicznych materiał. W oparciu o metodologię zastosowaną w publikacji Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772–1865 autorstwa Wojciecha Tomaszewskiego (1992b), autorka artykułu przeprowadziła podobną charakterystykę druków muzycznych wydanych z warszawskim adresem wydawniczym w latach 1875–1918, przechowywanych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku [dalej: BG AMuz]. Zwróciła przy tym uwagę na temat również dotąd nie badany – występujące w warszawskich muzykaliach zachowanych w BG AMuz relacje kontrahenckie między wydawcami a drukarniami, i wyodrębniła stricte muzyczne zakłady drukarskie.
Year
Volume
2
Issue
27
Pages
13-36
Physical description
Dates
published
2019-02-05
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-7435_27_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.