PL EN


Journal
2016 | 26 | 2 | 7-14
Article title

Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest wynikiem analizy studium przypadku opartego na dwóch najbardziej popularnych portalach internetowych, z których jeden bazuje na technologii Travel 2.0 oraz aplikacji typu UGC i jest to TripAdvisor, podczas gdy drugi został stworzony jako OTA, który również w toku rozwoju przyjął rozwiązanie typu UGC i jest to Booking.com. Analizie poddano treść obu portali dotyczącą obiektów noclegowych we Wrocławiu, a następnie skonfrontowano ją z oficjalnymi danymi statystycznymi, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce i zawartymi w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich udostępnionym na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem artykułu jest ocena wiarygodności i kompletności informacji zawartych na portalach turystycznych w Internecie, po pierwsze z punktu widzenia potencjalnego klienta, po drugie ze względu na ich wartość dla badań marketingowych. Portale oparte o technologię bezpośredniej wymiany informacji (Word-Of-Mouth) są przeznaczone dla klientów i dla dostawców. Badania skoncentrowano więc na analizie ich zawartości opartej na przyjętej metodzie. Artykuł identyfikuje braki w istniejącej wiedzy naukowej i rynkowej i wskazuje potencjalny kierunek dalszych badań.
Journal
Year
Volume
26
Issue
2
Pages
7-14
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0867-5856_26_2_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.