PL EN


Journal
2016 | 26 | 2 | 39-47
Article title

Znaczenie benchmarkingu w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT SA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia benchmarkingu jako źródła innowacji w działalności przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT. Uszczegółowieniem tego celu jest wskazanie działów firmy, które wykorzystały metodę w poszukiwaniu impulsów rozwojowych do stworzenia nowej lub ulepszenia dotychczasowej oferty. Podmiotem badań była linia lotnicza należąca do Star Alliance oraz pracownicy wybranych działów w liczbie 27. W ramach badań zastosowano metodę ankietową oraz – tylko w odniesieniu do kierowników wybranych działów – metodę wywiadu jawnego standaryzowanego. Przy analizie danych wykorzystano metody wnioskowania statystycznego, m.in. test niezależności chi-kwadrat. Mimo że wprowadzenie benchmarkingu w struktury przedsiębiorstwa pozwala na szybkie wyrwanie się z kręgu ograniczeń własnej kultury i standardowych zachowań, a zdobywanie wiedzy w trakcie tego procesu daje podstawę do nowych, innowacyjnych pomysłów, to znaczenie metody w działalności innowacyjnej omawianego przedsiębiorstwa nie znajduje odzwierciedlenia w jej praktycznym zastosowaniu. Zauważalny jest przede wszystkim brak wiedzy na temat benchmarkingu, a utożsamianie metody ze zwykłą analizą konkurencji jest skutkiem niepowodzeń i braku kreatywności w jej stosowaniu.
Journal
Year
Volume
26
Issue
2
Pages
39-47
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0867-5856_26_2_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.