PL EN


Journal
2016 | 26 | 2 | 59-67
Article title

Charakterystyka turystów kulturowych zainteresowanych dziedzictwem żydowskim w miastach na przykładzie odwiedzających synagogę Pod Białym Bocianem we Wrocławiu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W związku z przywróceniem świetności synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu i jej udostępnieniem dla odwiedzających, a z drugiej strony promowaniem tzw. Dzielnicy Czterech Świątyń przez władze miejskie Wrocławia można założyć, że są to atrakcje turystyczne miasta wzmacniające jego wizerunek jako ośrodka wielokulturowości. Celem autorki była charakterystyka demograficzno-społeczna turystów odwiedzających synagogę, co miało pozwolić na wskazanie cech turystyki kulturowej związanej z dziedzictwem żydowskim w miastach. W wyniku przeprowadzonych badań sondażowych, uzupełnionych metodami wywiadu i obserwacji, zdefiniowano silnie zabarwiony emocjonalnie motyw poznawczy jako dominujący w tak określonym segmencie turystyki, jego międzynarodowy charakter oraz specyficzną strukturę wieku i wykształcenia. Uznano, że cechy szczególne pozwalają wyróżnić odwiedzających miejsca dziedzictwa żydowskiego jako potencjalną grupę zainteresowaną rozszerzaniem tego typu oferty, głównie w dużych miastach.
Journal
Year
Volume
26
Issue
2
Pages
59-67
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0867-5856_26_2_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.