PL EN


Journal
2018 | 28 | 1 | 49-54
Article title

Postrzeganie czasu wolnego a kształtowanie przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej na obszarze miejskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem autorek artykułu jest próba identyfikacji relacji pomiędzy zmianami w postrzeganiu czasu wolnego a kreowaniem przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej na obszarach miejskich. Autorki w szczególności śledzą zmiany związane z tzw. trzecią falą (TOFFLER 2001), kompresją czasu (NIEZGODA 2017) oraz odejściem od tzw. synchronizacji. Ilustracją prowadzonych wcześniej rozważań jest analiza aktywności rekreacyjnej mieszkańców i turystów w Szczecinie oraz próba identyfikacji relacji przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej. Wraz z postępującą kompresją czasu wolnego aktywność turystów w odwiedzanych obszarach staje się podobna do form aktywności wolnoczasowej mieszkańców, co powoduje jej realizację w tym samym otoczeniu. W przestrzeni miasta postępuje interferencja przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej, uniemożliwiająca ich rozdzielenie, ale nadal pozwalająca na wyodrębnienie pewnych podprzestrzeni, o wyższej intensywności zachowań turystycznych lub rekreacyjnych.
Journal
Year
Volume
28
Issue
1
Pages
49-54
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0867-5856_28_1_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.