PL EN


Journal
2018 | 28 | 2 | 17-24
Article title

Możliwości wykorzystania metody przewodnikowej w badaniach nad ewolucją miejskiej przestrzeni turystycznej w krajach Maghrebu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania nad ewolucją przestrzeni turystycznej w miastach Maghrebu są utrudnione, ponieważ dostępność do danych zastanych jest ograniczona, a ich wiarygodność wątpliwa. Metoda przewodnikowa, opracowana przez S. LISZEWSKIEGO (1999), jest jednym ze sposobów, które umożliwiają analizę tej przestrzeni. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie zalet i ograniczeń wykorzystania tej metody w analizie przemian miejskiej przestrzeni turystycznej w Maghrebie. W artykule przedstawiono wnioski z badań przeprowadzonych na próbie sześciu miejscowości w latach 2012–2014.  
Journal
Year
Volume
28
Issue
2
Pages
17-24
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0867-5856_28_2_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.