PL EN


Journal
2018 | 28 | 2 | 53-59
Article title

Możliwości wykorzystania serwisu Tripadvisor jako źródła danych na etapie ich gromadzenia w planowaniu rozwoju turystyki w skali lokalnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy serwisy społecznościowe mogą być efektywnym źródłem danych, przydatnych w kontekście planowania turystyki w skali lokalnej. W pierwszej części artykułu opisano, jaką rolę pełnią media społecznościowe w przemyśle turystycznym, zawarto syntetyczne omówienie najczęściej pojawiających się tematów badań związanych z wykorzystaniem MS w turystyce, a także scharakteryzowano serwis społecznościowy TripAdvisor, będący przedmiotem badania. W drugiej części przedstawiono wyniki przeprowadzonego z wykorzystaniem serwisu badania, którym objęto odpowiednio po 30 najpopularniejszych hoteli, restauracji oraz atrakcji turystycznych w Poznaniu. Rezultaty badania przedstawiono za pomocą pięciu map wynikowych. Rezultaty opatrzone są komentarzem na temat zagrożeń, z którymi związana jest analiza danych tego typu, a także możliwych przyszłych kierunków badań.
Journal
Year
Volume
28
Issue
2
Pages
53-59
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0867-5856_28_2_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.