PL EN


Journal
2018 | 28 | 2 | 61-66
Article title

Potencjał transferu wiedzy z uczelni wyższych do gospodarki turystycznej w Polsce – ocena na podstawie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transfer wiedzy z uczelni do podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego staje się obecnie coraz istotniejszym zadaniem w ramach misji uczelni. Wyzwanie to dotyczy także jednostek naukowych i naukowców prowadzących badania nad turystyką. W artykule przeprowadzono ocenę potencjału tego transferu, który można rozumieć jako zdolność do zaangażowania się we współpracę z podmiotami otoczenia. Wykorzystano w tym celu jedną z miar, tj. siłę naukową, mierzoną liczbą i tematyką projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wyniki badania wskazują na relatywnie niską zdolność badaczy zajmujących się turystyką do pozyskiwania grantów badawczych. Jednak tematyka grantów i jej zróżnicowanie stanowią o istotnym potencjale transferu wiedzy.
Journal
Year
Volume
28
Issue
2
Pages
61-66
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0867-5856_28_2_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.