PL EN


Journal
2019 | 29 | 2 | 119-128
Article title

Turystyka w sowieckich Karpatach. Infrastruktura noclegowa dla turystyki kwalifikowanej w latach 70. i 80. XX wieku na obszarze Karpat Wschodnich (obwody lwowski i iwanofrankowski)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi badawczemu deskrypcji elementów bazy noclegowej dla turystyki kwalifikowanej na terytorium północnego skłonu Karpat Wschodnich w granicach dawnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w tym jej typów, rozmieszczenia i wielkości. Charakterystyce poddano okres lat 70. i 80. XX w., który uważany jest za złote czasy rozwoju turystyki w Związku Radzieckim. W wyniku analizy dokonano identyfikacji 51 obiektów, w których, w połowie lat 80., było blisko 7,3 tys. miejsc noclegowych. Był to szczytowy okres zagospodarowania tego obszaru.
Journal
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
119-128
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0867-5856_29_2_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.