Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | 1 | 15-23

Article title

Об отношении писателя к власти (на материале предисловий к книгам второй половины XVIII века)

Authors

Content

Title variants

PL
О stosunku pisarza do władzy (na materiale wstępów do książek drugiej połowy XVIII wieku)

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcono mało zbadanemu problemowi stosunku pisarzy do władzy w jednym aspekcie: dedykacji zawartych w ich książkach dla przedstawicieli władzy świeckiej czy kościelnej. Dedykacje te były bardzo rozpowszechnione w drugiej połowie XVIII w. i odznaczały się zróżnicowanym charakterem. Przeważały jednak panegiryczne teksty, co wiązało się z niskim w sensie materialnym statusem pisarza oraz z chęcią znalezienia mecenasa-„sponsora”. Ale były także polemiczne dedykacje (antydedykacje) świadczące o wzroście samoświadomości autorów i chęci uniezależnienia się od kaprysów możnych tego świata.

Year

Issue

1

Pages

15-23

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

author
  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
22649338

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9681_01_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.